Oslovili jsme dopisem členy výkonného výboru, rady a řadové členy Českého tenisového svazu

Dnes, 7. března 2024 jsme rozeslali dopisy na:

  • Členy výkonného výboru a Rady Českého tenisového svazu (ČTS)
  • Členy ČTS
  • AGEL a.s. – generálního partnera ČTS

V dopisech žádáme o podporu naší iniciativy „Tenis bez Krunýře“