Manuál pro oblastní valné hromady

Předsedové svazových oblastí postupně svolávají oblastní valné hromady („OVH“) s termíny konání na přelomu dubna a května. Nabízíme základní doporučení pro všechny členy a oddíly, kteří se chtějí podílet na našem reformním úsilí:

1.           Pokud máte možnost jmenovat delegáta(y) s právem hlasovat na OVH, určitě tak učiňte a ujistěte se, že jde o osoby ochotné otevřeně podpořit reformní úsilí. Nenechávejte svá místa neobsazená a OVH se rozhodně zúčastněte.

2.           Pečlivě si prostudujte navrhovaný program jednání OVH a stanovy Vašeho oblastního svazu. Můžete totiž požádat i o zařazení dodatečných bodů do programu OVH, podrobnosti by měly být uvedeny právě ve stanovách. Jakmile bude program OVH na valné hromadě schválen, nebude již možné požadovat zařazení dalších bodů.

3.           OVH jsou svolávány z důvodu valné hromady ČTS plánované na 7.6.2024. Na programu Vaší OVH tedy nepochybně musí být bod jednání, zabývající se současnými událostmi v ČTS, skrytý pod různými názvy (např. „valná hromada ČTS“ či „informace k situaci v ČTS“). Tento bod programu je zcela zásadní. Pokud program OVH tento bod nenabízí, navrhněte písemně a bezodkladně jeho doplnění.

4.           A nyní to nejdůležitější – ať už k bodu zabývajícímu se přímo valnou hromadou ČTS anebo k bodu, kde se přijímá usnesení Vaší OVH (někdy bývá až na konci programu), navrhněte a zkuste zajistit podporu ostatních delegátů pro následující minimální usnesení:

Valná hromada se usnesla a zavazuje orgány svazové oblasti, aby prostřednictvím jimi určených oprávněných delegátů na valné hromadě ČTS, resp. jednání Rady ČTS dne 7.6.2024, podpořili odvolání Iva Kaderky z funkce prezidenta ČTS a Vojtěcha Flégla z funkce člena dozorčí rady ČTS, a dále podpořili návrh změny stanov, předložený výkonným výborem ČTS“.

V současné době bohužel není znám návrh programu jednání valné hromady ČTS ani navržené znění stanov. Předpokládáme však, že obojí bude navrženo v souladu s doporučeními, které naše iniciativa předložila výkonnému výboru ČTS. Jakmile budou tyto informace dostupné, zveřejníme na těchto stránkách naše přesná doporučení, případně přeformulujeme návrh usnesení vaší OVH.

5.           Optimální by bylo, pokud by mezi delegáty za vaši oblast na valnou hromadu ČTS bylo co nejvíce podporovatelů reforem. Delegáty zpravidla určuje výkonný výbor oblasti. Nepředpokládáme, že na programu vaší OVH bude jmenování nového výkonného výboru, pokud tento bod před OVH sami nenavrhnete. Můžete ovšem navrhnout OVH přijetí usnesení, který OVH zaváže výkonný výbor a předsedu, aby nominovali určité konkrétní delegáty anebo alespoň některé, co na OVH aktivně vystoupili na podporu reforem či naší iniciativy.

6.           V rámci reforem bude možná vhodné či nutné změnit stanovy vašeho oblastního svazu. Možná budete chtít změnit předsedu, výkonný výbor a zástupce vaší oblasti v Radě a Výkonném výboru ČTS. Ohledně změny stanov doporučujeme vyčkat na finální znění nových stanov ČTS, tj. nepokoušet se o změnu již na této OVH. Změny v orgánech vašeho oblastního svazu jsou čistě otázkou Vaší důvěry a spokojenosti s dnešním vedením. Pokud však chcete tyto změny realizovat již na této OVH, musíte tento bod oficiálně navrhnout do programu OVH způsobem uvedeným ve stanovách vaší oblasti.

V případě dotazů či potřebě konzultace v konkrétní věci týkající se OVH nás kontaktujte emailem, pokusíme se pomoci.