Oddaný sluha českého tenisu

Ivo Kaderka se prostřednictvím advokáta nechal slyšet, že nyní rezignovat na funkci prezidenta ČTS nehodlá, ale na valné hromadě dne 7.6.2024 (která bude mít na programu jeho odvolání), prý nabídne svou rezignaci. Prosím Vás, rozumíte tomu někdo?🤣😂

Faktem zůstává, že pravidla si nastavil tak, aby bez něj jako statutárního orgánu ČTS nemohl prakticky nic. Možná ani disponovat s penězi na účtu. Dokonce prý ani univerzální zmocnění ke svému zastoupení nedal, a to má ČTS dokonce dva viceprezidenty (k čemu?). My to čteme tak, že panu Kaderkovi o svaz a český tenis už vůbec nejde,  zřejmě chce a bude ČTS škodit dál.

Ale vedení ČTS nemusí jen naříkat a zoufale čekat na valnou hromadu. Podle článku VIII, odstavce 9d) stanov ČTS je možné člena ČTS vyloučit pro znevážení jména, postavení a prestiže ČTS v České republice nebo zahraničí, resp. pro vědomé porušení svazových, etických či obecně závazných právních předpisů majících za následek riziko vzniku finanční, hmotné či jiné škody a nestability ČTS. O vyloučení by v tomto případě rozhodoval ve smyslu článku XIV, odstavce 7b) Výkonný výbor. Prezident ČTS musí dle stanov být členem ČTS, se zánikem členství by tedy měla zaniknout i funkce.

Může vůbec nějaký člen poškodit ČTS víc, než se to úspěšně daří panu Kaderkovi?