Přecházíme do režimu Stand-By

Milí podporovatelé, příznivci či jenom sledující,

klíčové krátkodobé cíle naší Iniciativy byly naplněny. Ivo Kaderka a Vojtěch Flégl byli odvoláni z funkcí, ČTS má nové vedení a významně pozměněné, demokratické stanovy. Máme funkční dozorčí radu, vybavenou pravomocemi kontrolovat vše, co se ve svazu šustne.

Samozřejmě nejsou splněny všechny požadavky, které jsme vznesli na vedení ČTS. Audity a šetření ve svazu stále probíhají, odpovědnost bývalého vedení není zatím uspokojivě vyvozena. Členové výkonného výboru nepožádali o vyslovení důvěry, ale jejich reálná moc byla významně omezena a časem dojde podle našich předpokladů i k obměnám ve složení výkonného výboru a rady.

Finanční situace svazu je existenčně složitá. Dědictví po Ivo Kaderkovi v podobě dluhů budeme řešit obtížně a hodně dlouho. Svaz prakticky přechází na krizové finanční řízení. Začíná se nahlas hovořit o prodeji nemovitého majetku svazu (včetně sídla na Štvanici) a hledání sponzorů ochotných vytáhnout nás z bryndy. Tyto skutečnosti nás přesvědčují, že je třeba dát novému vedení důvěru a podporu, nicméně pečlivě sledovat jeho kroky.

Ano, slyšíme i obavy z privatizace svazu. Víceúrovňová vazba mezi naším předsedou Dr. Kotrbou a Tomášem Chrenekem, majitelem generálního partnera Agel a TK Sparta Praha, nastoluje legitimní otázky. Věříme však, že osobní integrita obou pánů nepřipustí jakékoliv činy vzbuzující pochybnosti. Taktéž věříme, že nový systém řízení a kontroly svazu nepřipustí jakékoliv pro svaz nevýhodné jednání a postupně se ve vedení svazu ocitnou jen lidé vědomi si své odpovědnosti, pro něž pasivní alibismus bude nepřijatelným způsobem výkonu funkce.

Věříme, že nové vedení svazu se vypořádá s nešvary minulosti, dokončí v plném rozsahu šetření hospodaření svazu za posledních pět let a vyvodí z něj důsledky. Budou učiněny právní kroky k vymáhání nároků ČTS vůči osobám, které svým jednáním způsobily svazu škodu.

Věříme, že nové vedení bude více naslouchat i běžným oddílům a řadovým členům, a poskytne více pravomocí a financí oblastním svazům. Cílem by mělo být obnovení důvěry členů svazu k jeho vedení, aby pro běžné oddíly nebyl svaz jen vrchností a pro řadové členy nutným zlem.

Věříme, že nové vedení přehodnotí nastavení vztahů mezi svazem a minulými, současnými či budoucími reprezentanty, aby reprezentanti vnímali svaz jako zástupce celé tenisové komunity, jejíž jsou součástí. Prostředky vynaložené svazem na podporu své kariéry by měly být reprezentanty chápány jako závazek vůči celé naší tenisové komunitě. Svaz by měl být spolu s mateřským oddílem i příjemcem podílu na případných finančních odměnách úspěšných profesionálů, které na začátku jejich kariéry podporoval.

Věříme ale, že tenis není jen byznys, národní sportovní centra a výchova reprezentantů. Nové vedení by mělo podporovat rozvoj amatérského a rekreačního tenisu a snažit se získat přízeň co nejširší části sportovní společnosti a zejména mladých lidí, i když nebudou mít ambici tenis provozovat na vrcholové úrovni. Svůj trvalý vztah k tenisu a přízeň mohou projevit svazu jiným potřebným způsobem.

Iniciativa Tenis bez krunýře tímto přechází do pohotovostního režimu stand-by. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám vyjádřili podporu. Pokud jsme společně přispěli alespoň z malé části k uskutečněným změnám v ČTS, měla Vaše podpora smysl. Budeme rádi, pokud naše Iniciativa již nikdy nebude muset být znovu v plném rozsahu aktivována. Ale i na tuto variantu budeme připraveni.

Sportu zdar a tenisu nejvíc!