Ohlédnutí za valnou hromadou ČTS

A máme to za sebou. Chirurgický zákrok proběhl rychle a bez komplikací. Nebýt osvěžujících vystoupení dvou delegátů v rámci závěrečné diskuse, vše proběhlo takřka jako za starých časů. K žádnému bodu jednání nebyly námitky ani rozprava, rozhodnutí přijata drtivou většinou hlasů. Přesto podle našeho názoru stojí pro budoucnost za povšimnutí a zaznamenání několik skutečností.

Předně, blahopřejeme JUDr. Kotrbovi a jeho týmu ke zvolení do předsednictva. Přichází z prostředí kolem generálního partnera svazu a velkých klubů, jeho právní kancelář zastupuje ČTS, a díky těmto faktorům měl přístup k informacím a kontaktům, které žádný jiný kandidát neměl a ani mít nemohl. Dr. Kotrba neměl historicky jinou možnost než zvítězit. Je představitelem kontinuity a evoluce, umírněně proreformního a nekonfliktního přístupu. Jeho vystupování je skromné a sympatické, deklarované záměry chvályhodné. Držme mu palce a bedlivě sledujme jeho počínání.

Ivo Kaderka se nepřekvapivě nedostavil. Pouze vzkázal, že trestnou činnost nepáchal a rezignoval jen proto, aby nebránil poskytnutí dotací od NSA. Žádné vysvětlování, žádný náznak pokory a sebereflexe, natož omluva. Byl odvolán drtivou většinou hlasů, přestože mezi delegáty převažovali lidé, kteří mu dříve projevovali maximální loajalitu. Další komentář není nutný.

Z našeho pohledu nejvýznamnější událostí valné hromady je přijetí pozměněných stanov. Nejsou zdaleka dokonalé, ale jde o významný počin na cestě ke změnám poměrů ve svazu. Zejména když nové předsednictvo deklarovalo, že bude zahájena vnitrosvazová diskuse o stanovách zcela nových. Nás potěšilo, že byla akceptována i významná část úprav navržených naší Iniciativou, včetně potvrzení kontrolní pravomoci dozorčí rady nad předsednictvem a ustanovení o střetu zájmů.

Celkový dojem z valné hromady je však spíše rozpačitý. Ano, Ivo Kaderka byl odvolán, máme demokratické stanovy a nové vedení. Nečekali byste ale i bouřlivou diskusi o událostech, které tomu všemu předcházely? Pokus o analýzu chyb, které jsme v té souvislosti udělali? Nový předseda již nějaký čas avizuje, že svaz je v obrovských až existenčních finančních problémech. Žádné dotazy natož kritická debata dokonce ani k tomuto tématu? Soudě podle delegátů na valné hromadě, členská základna nechápe svazové problémy jako problémy vlastní nebo alespoň jako něco, co by měla řešit.

Z delegátů bylo cítit, že všichni máme tak trochu máslo na hlavě, ale nikomu se moc nechce přiznat vlastní pasivní alibismus a prát špinavé prádlo na veřejnosti. Stále častěji se ozývá názor, že šlo jen o selhání jednotlivců, my ostatní máme vlastně čisté svědomí, neboť jsme byli podvedeni a nic jsme s tím nemohli dělat. Budiž pro budoucnost vysloveno, že tento názor je sebeklam. Vládl nám sice autokratický despota, ale umožnili a tolerovali jsme to my všichni.