ČTS zveřejnil na svém webu návrh nových stanov. Přiblížil se konec absolutismu s prvky kultu osobnosti. Kdo ale čekal jen o trochu víc, bude zklamán.

Škůdce může být odstraněn, prostředí pro jeho obnovu a růst má však zůstat
zachováno. To je v kostce náš poznatek z návrhu nových stanov. Jde o krok
správným směrem, ale neodstraňuje ty nejzásadnější příčiny svazového selhání,
vyplývající ze šetření NSA a Policie ČR. Stejné selhání se může objevit znova,
stanovy v tom nikomu bránit nebudou. Bude nový návrh stanov alespoň dostatečnou
zárukou pro NSA, aby obnovila tok finanční podpory?

Není už bohužel čas na přípravu zcela nového systému řízení ČTS, jenž by mohl být
zachycen ve stanovách předložených ke schválení na blížící se valné hromadě. Je to
škoda, trochu i pocit z promarněného času, neboť dle rozsahu navrhovaných změn
právníkům tolik času příprava zabrat nemohla. Zpracovali jsem tedy naše připomínky,
které jsme dnes zaslali výkonnému výboru a radě. Omezili jsme se pouze na úpravy
ustanovení, která podle našeho názoru napomohla selhání svazového systému
v kauze prezidenta Kaderky. Kopii dopisu naleznete v odkazu pod tímto článkem.

Naše připomínky vychází z následujících principů:

 1. Valná hromada ČTS má být minimálně z hlediska informovanosti a
  transparentnosti věc celosvazová, nikoliv určena jen pro úzký okruh
  funkcionářů z vedení svazu a oblastí. Její program musí být zveřejněn na
  webu ČTS a před jejím konáním se mají uskutečnit oblastní valné hromady,
  které nominují delegáty oblastí a případně vymezí jejich mandát.

 2. Namísto prezidenta je navrhováno tříčlenné předsednictvo jako statutární
  orgán. Budiž, ale každý statutární orgán musí být někomu odpovědný, někým
  kontrolovaný a někým odvolatelný, i když zrovna neprobíhá valná hromada.
  Jinak hrozí zneužití moci, jen namísto jednoho člověka k tomu budou potřeba
  dva lidé z předsednictva.
  Výlučné pravomoci předsednictva jsou navíc v návrhu významně posíleny,
  neboť má nově bez souhlasu výkonného výboru schvalovat interní předpisy
  v oblasti majetkové, ekonomické a dotační (v překladu: samostatně
  rozhodovat o penězích). Proč?Předsednictvo si samo určuje předsedu, dle návrhu může dokonce v případě
kooptace opakovaně měnit své složení. Pár měsíců po valné hromadě tak
ČTS může mít teoreticky úplně jiné předsednictvo včetně předsedy, než které
si delegáti zvolili. Jde jen o chybu?

 1. Dozorčí rada musí mít pravomoc kontrolovat i předsednictvo jako statutární
  orgán. K našemu velkému překvapení je navrhováno, aby princip
  nekontrolovatelnosti statutárního orgánu, tolik oblíbený předchozím vedením
  ČTS, zůstal zachován. Opět chceme věřit, že jde jen o chybu.

 2. Zcela chybí ustanovení upravující střet zájmů funkcionářů ČTS. Přitom
  absence těchto ustanovení významně přispěla ke vzniku kauzy pánů Kaderky
  a Flégla. Takže jsme nepoučitelní a tu samou chybu uděláme znova?

Odkaz na Dopis VV a Rada ČTS, 13.5.2024