Jak se stát předsedou ČTS (a nebýt nikdy zvolen)

V první řadě se ujisti, že stanovy ČTS budou na valné hromadě schváleny v navrženém znění. Není to složité, žádný jiný návrh asi ke schválení ani předložen nebude a pro všechny delegáty bude důležité schválit alespoň něco. Těžší, ale stále proveditelné, bude zajistit, aby do předsednictva byli zvoleni alespoň dva tebou nastrčení kandidáti, oba samozřejmě s čistým štítem a reformní rétorikou.

Pak už to půjde samo. Po valné hromadě jeden z tvých kandidátů rezignuje, druhý tvůj kandidát navrhne Tvojí kooptaci a případně zablokuje kohokoliv jiného. Jsi kooptován. Hned na prvním jednání se nech svým kolegou navrhnout na předsedu a hlasuj pro. Gratulujeme, právě jsi byl většinou hlasů zvolen předsedou ČTS. A zbývá už jen vše ohlásit veřejnosti a taky členům rady, výkonného výboru, dozorčí rady a oblastních orgánů. To bude panečku překvapení. Kooptace sice musí být do 30 dnů předložena k potvrzení radě, ale i kdyby Tě nepotvrdili, do doby rozhodnutí rady jsi platným předsedou ČTS, tak si tu jízdu užij!

Kaderkův pendrek

Návrh stanov nadále počítá se tím, že bude možné vyloučit člena pro „znevážení jména, postavení a prestiže ČTS, resp. pro vědomé porušení svazových, etických či obecně závazných právních předpisů mající za následek riziku vzniku finanční, hmotné či jiné škody a nestability ČTS“.

Tento povedený až umělecký výtvor z dob prezidenta Kaderky, dostatečně gumový pro likvidaci jakéhokoliv oponenta či jen neoblíbence uvnitř svazu, hodlá vedení ČTS ve stanovách zachovat. Zdá se, že jedním z mála, kdo definici předpokladu pro vyloučení objektivně mohl naplnit, je právě prezident Kaderka. Platí však zřejmě heslo „nejsme jako oni“, takže proti panu Kaderkovi nepůjdeme. Ten pendrek by se ale třeba jednou mohl hodit, že?