Kaderka z krunýře nevyleze. Velké kluby mlčí, hráči zklamali, říká kritik.

Stanislav Kučera, 2. května 2024

Policisté v rozsáhlém spise uvádějí, že když Ivo Kaderka začal tušit, že se na něj vyšetřovatelé zaměřují, spustil akci Krunýř, která měla zahladit stopy jeho údajných dotačních machinací. Právě z tohoto pojmenování si vzala název iniciativa Tenis bez Krunýře, jejímž cílem je český tenis očistit. Založil ji Ronald Wawrečka, někdejší ředitel mezinárodního ženského podniku Macha Lake Open. I on má s jednáním svazu vlastní neblahé prožitky.

Poté, co loni odpověděl na otázky reportéra serveru iRozhlas, který se nakládání svazu se státními prostředky věnoval, o turnaj náhle přišel. Svaz vedený prezidentem Kaderkou ho z České Lípy přesunul do Říčan, argumentoval „nestandardními vzorci chování lokálních spolupořadatelů“.

„Když kauza pánů Kaderky a Flégla vyplavala na povrch, oslovili mě přátelé znalí mé smutné historie s těmito pány v souvislosti s turnajem Macha Lake Open,“ začíná Wawrečka pro iDNES Premium vysvětlovat důvody, které ho vedly k založení Tenisu bez Krunýře.

Možná má v úmyslu se všem osobně omluvit, slíbit, že nahradí škodu, a rezignovat. Anebo se hodlá obhajovat a věří, že nebude odvolán.

Ronald Wawrečka o možném vystoupení Iva Kaderky na valné hromadě tenisového svazu

Jaké tedy jsou vaše osobní zkušenosti s prezidentem Kaderkou a panem Fléglem?
S Kaderkou nemám takřka žádné, pravidelně jsme ho zvali na náš turnaj Macha Lake Open, ale nikdy nedorazil. Naopak Flégl byl pro mě dlouhou dobu osobou z vedení svazu, která pro náš turnaj spolehlivě zajišťovala finanční podporu ze svazu. Ve vztahu k jeho osobním cílům a motivacím jsem byl zjevně ostudně naivní.

Ronald Wawrečka během turnaje Macha Lake Open v roce 2022

Svaz musí vracet NSA skoro 30 milionů za nesprávné nakládání s dotacemi za rok 2021. Je to pro něj velký problém?
Evidentně ano, protože tu částku zatím neuhradil. Ale nejde jen o to sehnat 30 milionů, ale zejména zajistit, aby nedošlo ze strany NSA k omezení či pozastavení financování běžného provozu svazu, tím by se doslova zastavil krevní oběh českého tenisu. Dále bude kritické, jestli v důsledku probíhajících šetření nedojde k navýšení těchto peněz. Bohužel by bylo asi příliš naivní předpokládat, že šlo o jednorázový a omezený exces.

Co je cílem vaší iniciativy?
Krátkodobým je určitě odvolání pánů Kaderky a Flégla a změna stanov tak, aby už žádný jednotlivec nemohl svaz ovládnout. A aby se obnovily účinné kontrolní mechanismy a nastavila standardní demokratická pravidla fungování.

Máte i dlouhodobý záměr?
Rádi bychom napomohli restartu důvěry mezi vedením svazu a členskou základnou. K tomu podle nás nestačí jen obměnit stanovy, vedení a veřejné vystupování, ale je třeba posílit roli oblastních svazů, vytvořit platformu pro řešení připomínek oddílů a řadových členů a rovněž přezkoumat systém přerozdělování financí.

Štěpánek o potížích svazu: Bolestný pohled. Doufám, že se český tenis očistí  

Jak vnímáte současnou náladu v tenisovém hnutí?
Jako nervózní a nejistou, ale chci věřit, že atmosféra strachu a rezignace pomalu mizí. Velmi bude záležet, jestli se na červnové valné hromadě podaří prosadit nezbytné změny a reformy.

Dočasné vedení svazu snahu o očištění deklaruje, jak vnímáte odezvu na obvinění pánů Kaderky a Flégla ze strany klubů či aktivních a bývalých hráčů?
Bez ohledu na šeptandu, že jsme to všichni asi trochu tušili, tak myslím, že i tak to byl pro všechny šok. Vedení svazu ale přes počáteční rozpaky zareagovalo adekvátně a nyní mám pocit, že jdeme správným směrem. Velké kluby významně mlčí, víc se asi k tomu říct nedá. A nebudu lhát, postoje aktivních či bývalých reprezentantů jsou pro mne, až na čestné výjimky, zatím velkým zklamáním. Možná mají pocit, že se jich to vlastně netýká.

Prezident Kaderka odmítá odstoupit, rezignaci prý nabídne na valné hromadě. Co o tomto postupu soudíte?
Pro pouhého pozorovatele je to asi trochu úsměvné, jenže podle mého názoru tím poškozuje svaz, jehož je stále jediným statutárním orgánem. Dostal se do funkce, vytvořil si krunýř a nyní z něj odmítá dobrovolně vylézt. Musí mu být jasné, že způsobil situaci, kdy je svaz do značné míry paralyzován. Chce se patrně i za tuto cenu valné hromady zúčastnit a vystoupit na ní.

Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka (vpravo) a fotbalový boss Miroslav Pelta na snímku z roku 2018

Co na ní podle vás může říct?
Možná má v úmyslu se všem osobně omluvit, slíbit, že nahradí škodu, a rezignovat. Anebo se hodlá obhajovat a věří, že nebude odvolán. Spoléhal by tedy na to, že si vybudoval opravdu pevný krunýř. Bude velmi zajímavé sledovat, co se v tomto ohledu bude dít, a to nejen na valné hromadě.

Dočasný šéf svazu Jan Stočes naznačil, že nové stanovy by mohly obsahovat tříčlenné předsednictvo. Jde o správný krok?
Je to zajímavá myšlenka, důležitý však bude celý systém řízení a kontroly. Až bude znám konkrétní návrh nových stanov, na webu iniciativy se k němu vyjádříme.

  Tenisová válka: Mácha Lake Open se v České Lípě hrát nebude  

Napadá vás, kdo by svaz mohl vést? Zatím se přihlásil jen advokát Jakub Kotrba.
V této otázce jsme spíše zdrženliví. Myslíme, že nový prezident by měl vzejít z řádného výběrového řízení a získat si nejprve podporu oblastních svazů, načež by ho zvolila až další mimořádná valná hromada, která může být třeba za půl roku. Do té doby může svaz řídit výkonný výbor.

Kaderka se za dlouhé roky ve funkci obklopil věrnými spolupracovníky, mělo by se vedení svazu vyměnit kompletně?
Protože je zřejmé, že problém nebyl způsoben jen činností trestně stíhaných jednotlivců, ale minimálně pasivitou a selháním celého vedení, navrhli jsme, aby všichni jeho členové na valné hromadě rezignovali. Všichni kandidáti do vedení by podle našeho názoru měli předložit čestné prohlášení, v němž popíšou své osobní, majetkové a obchodní vztahy se svazem a současnými nebo bývalými členy jeho vedení.

Šéf NSA o dotacích pro tenis i Kaderkovi: Nepředpokládám, že by pokračoval  

Jaké jsou vaše další návrhy směrem k valné hromadě?
Kromě odvolání pánů Kaderky a Flégla a změny stanov jsme doporučili transparentní projednání forenzního auditu hospodaření svazu za posledních pět let a zprávy o výsledcích právní analýzy rizik, tedy zda hrozí další vracení dotací nebo sankce. Taky bychom rádi slyšeli, jaký je plán řešení finanční situace a jaké právní kroky byly přijaty ve vztahu k osobám, které ji způsobily.

Před valnou hromadou probíhají zasedání oblastních svazů, co radíte jim?
Ať se nesnaží vyřešit všechny palčivé problémy najednou, ale soustředí se na ty podstatné. Oblastní delegace by podle nás měly na valnou hromadu odjet s jasným a závazným mandátem podpořit odvolání pánů Kaderky a Flégla.

Kromě toho vyzýváte členy hnutí, ať sdílejí své příhody se svazem. Jaké máte reakce?
Pozitivní, návštěvnost našeho webu roste. Informujeme o dění, glosujeme je a doporučujeme, jak postupovat. Nejdůležitější je, aby ti, kterým na budoucnosti českého tenisu upřímně záleží, vystoupili z pasivní zóny skepse a apatie.

Ronald Wawrečka pózuje na wimbledonském kurtu.

Většinu turnajů na českém území se podařilo zachránit, jak jakožto dřívější pořadatel jednoho z nich vnímáte jejich důležitost pro český tenis?
Letos musíme být rádi za každý turnaj, který proběhne. Vnímáme je jako odrazový můstek do profesionální kariéry. Pro české hráčky a hráče jsou velmi důležité, například naším Macha Lake Open na začátku singlových kariér prošly Barbora Krejčíková nebo Linda Nosková. A všichni víme, kde dnes jsou.

Co je podle vás potřeba, aby se český tenis očistil?
Zaprvé musíme rozkrýt a otevřeně popsat příčiny dnešní situace a rozsah problému, a to nejen finanční. Pak musíme představit jasný a důvěryhodný plán, jak se vypořádat se závazky a nadále transparentně hospodařit s prostředky od státu, členů a podporovatelů. Kromě personálních změn bychom měli vyvodit i právní odpovědnost těch, kteří český tenis prokazatelně poškodili. A musíme přijmout veřejnou hanbu, omluvit se společnosti a ukázat vůli a cestu k nápravě.

Zdroj: https://www.idnes.cz/sport/tenis/ronald-wawrecka-funkcionar-rozhovor-ivo-kaderka-kritik.A240501_165825_tenis_ten?h=CB32A5F40457EAF52170CBD8F862A63F