Nejvýznamnější zprávou je asi skutečnost, že Národní sportovní agentura vyzvala ČTS k vrácení části dotace za rok 2021 ve výši necelých 30 milionů Kč. Není známo, zda-li budou následovat další finanční postihy anebo zda šetření bylo rozšířeno i na další období. ČTS musí zaplatit do 14.dubna 2024. Z čeho to zaplatí? Bude škodu po někom vymáhat? Jaký to bude mít dopad na běžné fungování svazu? Odpovědi na tyto velmi zřejmé otázky ČTS zatím nenabízí…

Možná se ale odpověď dozvíme velmi brzy. Někteří členové výkonného výboru prý už domlouvají finanční podporu přímo od dlouhodobého podporovatele ČTS a magnáta Tomáše Chrenka, jenž měl snad dokonce projevit i zájem stát se novým prezidentem ČTS. Dokonalá spekulace, není-liž pravda? I když…, pan Chrenek má tenis rád a peníze navíc určitě má, pánové Kaderka a Flégl asi na vrácení dotace nepřispějí a případná snaha o začlenění ČTS jako celospolečensky významného sportovního spolku do privátního miliardářského holdingu  je plně konzistentní s trendem nejoblíbenějších zálib tuzemských oligarchů poslední dekády. Konečně, asi i pro pana Kaderku a jeho „krunýř“ by to mohla být vlastně dobrá zpráva, takže…?