Oblastní tenisové svazy, je mobilizace!

Přibývá oddílů a členů ČTS, kteří se veřejně hlásí k myšlence zásadních reforem ČTS a zcela správně požadují se změnami začít i na úrovni oblastních pobočných spolků. Například Výkonný Výbor Severočeského Tenisového Svazu již pro svou oblast připravuje mimořádnou valnou hromadu s reformními návrhy a víme, že obdobná aktivita probíhá i v jiných pobočných spolcích. Jen tak dál!

Oblastní svazy jako pobočné spolky ČTS přes svou formální autonomii dosud fungovaly zcela pod přísnou kuratelou (až diktaturou) prezidenta ČTS a jemu oddaných funkcionářů z celostátního výkonného výboru a rady. Přitom oblastní svazy jsou ve stávajícím systému ČTS s přehledem nejdůležitějším stavebním prvkem, z jejich řad se rekrutují členové rady, výkonného výboru i delegáti na valnou hromadu ČTS. Buďte aktivními členy Vašeho oblastního svazu. Prosazujte, aby Vaši zástupci v orgánech ČTS podpořili nutné reformy!

Z důvěrných interních zdrojů – Ivo Kaderka prý tento systém nastavil tak, aby ho měl neustále pod kontrolou, neboť pouze odtud mohla přijít potenciální vnitřní hrozba pro jeho funkci. Bez jeho požehnání prý nemohl nikdo stanout v čele pobočného spolku. V opačném případě by pobočný spolek mohl být vedením ČTS zrušen. Jím dosazené osoby pak v čele pobočných spolků zajišťovaly, aby se zpět do vrcholového vedení ČTS dostaly jen prověřené kádry, často opět určené přímo Ivo Kaderkou. Kdo chtěl mít vlastní názor, byl umravněn. Kdo se postavil na odpor, byl smeten. Perpetuum mobile moci?