Rubrika: Co se děje (a co jen povídá)

 • Jak se stát předsedou ČTS (a nebýt nikdy zvolen)

  V první řadě se ujisti, že stanovy ČTS budou na valné hromadě schváleny v navrženém znění. Není to složité, žádný jiný návrh asi ke schválení ani předložen nebude a pro všechny delegáty bude důležité schválit alespoň něco. Těžší, ale stále proveditelné, bude zajistit, aby do předsednictva byli zvoleni alespoň dva tebou nastrčení kandidáti, oba samozřejmě s čistým štítem…

 • Oddaný sluha českého tenisu

  Ivo Kaderka se prostřednictvím advokáta nechal slyšet, že nyní rezignovat na funkci prezidenta ČTS nehodlá, ale na valné hromadě dne 7.6.2024 (která bude mít na programu jeho odvolání), prý nabídne svou rezignaci. Prosím Vás, rozumíte tomu někdo?🤣😂 Faktem zůstává, že pravidla si nastavil tak, aby bez něj jako statutárního orgánu ČTS nemohl prakticky nic. Možná…

 • Velké a bohaté tenisové oddíly užívají klidu a pohody

  Jeden z klíčových postřehů naší dosavadní činnosti – velké kluby a bohaté tenisové oddíly, zvyklé na přízeň a štědrou dotační ruku ČTS, zpravidla mající i „svého koně“ v nejvyšším vedení ČTS, k vývoji událostí jednotně veřejně mlčí a interně se nijak neangažují. Jsou snad také součástí „krunýře“ a nechtějí reformy? Nebo se domnívají, že se jich aktuální problémy…

 • Kdo to zaplatí?

  Nejvýznamnější zprávou je asi skutečnost, že Národní sportovní agentura vyzvala ČTS k vrácení části dotace za rok 2021 ve výši necelých 30 milionů Kč. Není známo, zda-li budou následovat další finanční postihy anebo zda šetření bylo rozšířeno i na další období. ČTS musí zaplatit do 14.dubna 2024. Z čeho to zaplatí? Bude škodu po někom vymáhat?…

 • Oblastní tenisové svazy, je mobilizace!

  Přibývá oddílů a členů ČTS, kteří se veřejně hlásí k myšlence zásadních reforem ČTS a zcela správně požadují se změnami začít i na úrovni oblastních pobočných spolků. Například Výkonný Výbor Severočeského Tenisového Svazu již pro svou oblast připravuje mimořádnou valnou hromadu s reformními návrhy a víme, že obdobná aktivita probíhá i v jiných pobočných spolcích. Jen tak dál!…

 • Vzhůru na valnou hromadu!

  Výkonný výbor podpořil svolání mimořádné valné hromady a předseda Rady ji prý svolá na 7.června 2024. To je dobrá zpráva. Přesný program valné hromady však zatím není znám (viz náš samostatný článek). Pokud sdílíte naše názory na nutnost změn v ČTS, prosíme zajímejte se aktivně o to, kdo budou za Vaši oblast a pobočný spolek delegáti…