Vzhůru na valnou hromadu!

Výkonný výbor podpořil svolání mimořádné valné hromady a předseda Rady ji prý svolá na 7.června 2024. To je dobrá zpráva. Přesný program valné hromady však zatím není znám (viz náš samostatný článek). Pokud sdílíte naše názory na nutnost změn v ČTS, prosíme zajímejte se aktivně o to, kdo budou za Vaši oblast a pobočný spolek delegáti s hlasovacím právem na tuto valnou hromadu. Ptejte se jich, koho a co budou na valné hromadě podporovat. Zkuste se sami stát takovým delegátem anebo podpořte někoho, kdo se ztotožňuje s cíli naší Iniciativy!

Proslýchá se, že prý i někteří členové výkonného výboru byli nemile překvapeni informacemi o tom, jak to pan Kaderka a spol. ve skutečnosti vedli a do jakého bahna svými aktivitami celý svaz zatáhli. Možná cítí i jistou spoluodpovědnost a jsou připraveni podílet se na nápravě. Výborně! O míře jejich reformního odhodlání nám hodně napoví právě návrhy výkonného výboru pro valnou hromadu.